Skip to content

Rozbudowa sieci WOD-KAN – wnioski

Wymagane dokumenty – operat odbior, Odbiór sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

DT W-07 Wniosek o wydanie warunków technicznych dla budowy sieci wod/kan

DT W-08 Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego sieci

WYTYCZNE DLA KONCEPCJI WRAZ Z WYCENĄ – Rozbudowa siecii wod. – kan.

DT W-09 Wniosek o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących sieci wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej

DT W-10 Wniosek o odbiór techniczny końcowy sieci wodociągowej/ sieci kanalizacji sanitarnej

DTW04A – Wniosek o wpięcie do sieci wodociągowej

Wymagane dokumenty – operat odbior, Odbiór sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

DT W-07  Wniosek o wydanie warunków technicznych dla budowy sieci wod/kan

DT W-08 Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego sieci

DT W-09 Wniosek o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących sieci wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej

DT W-10 Wniosek o odbiór techniczny końcowy sieci wodociągowej/ sieci kanalizacji sanitarnej

WYTYCZNE DLA KONCEPCJI WRAZ Z WYCENĄ – Rozbudowa siecii wod. – kan.

DT W-04A Wniosek o wpięcie do sieci wodociągowej

Skip to content