Od 01 maja 2019 r. nowe stawki dopłat

Uprzejmie Państwa informujemy, że Rada Gminy Uchwałą z dnia 28 marca 2019 r. Nr V/76/2019 postanowiła o zmniejszeniu dopłat dla wybranych grup taryfowych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce. Czytaj dalej >

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z falą upałów i bardzo wysokim zużyciem wody w miejscowościach na terenie Gminy Kobierzyce mogą wystąpić okresowe obniżenia ciśnienia wody.

W związku z tym prosimy o nie podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów, podlewanie upraw rolnych itp. oraz nie wykorzystywanie wody do innych celów niż bytowe.