Skip to content

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (tekst ujednolicony z uwzględnieniem opublikowanych Zarządzeń)

ZARZĄDZENIE nr 3/06/2022 (obowiązuje od dnia 22.06.2022)

Regulamin udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 30.11.2020 (dok. oficjalny)

Skip to content