Skip to content

Obowiązujące taryfy

Informacja dla gospodarstw domowych

o aktualnych cenach

AKTUALNE OKRESY TARYFOWE:

I ROK TARYFOWY OD 01.06.2021 DO 31.05.2022 r.

II ROK TARYFOWY OD 01.06.2022 r. DO 31.05.2023 r.

III ROK TARYFOWY OD 01.06.2023 r. DO 31.05.2024 r.

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ceny i stawki opłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach

Taryfa – decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.05.2021 r.

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce

AKTUALNE OKRESY TARYFOWE:

I ROK TARYFOWY OD 01.06.2021 DO 31.05.2022 r.

II ROK TARYFOWY OD 01.06.2022 r. DO 31.05.2023 r.

III ROK TARYFOWY OD 01.06.2023 r. DO 31.05.2024 r.

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ceny i stawki opłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach

Taryfa – decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.05.2021 r.

Skip to content