Skip to content

Budowa przyłączy WOD-KAN

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

DT W-01 Wniosek o wydanie informacji technicznej możliwości doprowadzenia wody i odbioru ścieków

DT W-02a Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku jednorodzinnego do sieci wod/kan

DT W-02b Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod/kan (wielorodzinne/przemysł)

DT W-03 Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego przyłącza

DT W-04 Wniosek o odbiór włączenia do sieci wodociągowej / do sieci kanalizacji sanitarnej; zamontowanie wodomierza głównego

DT W-04A Wniosek o wpięcie do sieci wodociągowej

DT W-06c Wniosek o wymianę i oplombowanie wodomierza głównego

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

DT W-01 Wniosek o wydanie informacji technicznej możliwości doprowadzenia wody i odbioru ścieków

DT W-02a Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku jednorodzinnego do sieci wod/kan

DT W-02b Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod/kan (wielorodzinne/przemysł)

DT W-03 Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego przyłącza

DT W-04 Wniosek o odbiór włączenia do sieci wodociągowej / do sieci kanalizacji sanitarnej; zamontowanie wodomierza głównego

DT W-04A Wniosek o wpięcie do sieci wodociągowej

DT W-06c Wniosek o wymianę i oplombowanie wodomierza głównego

Skip to content