Skip to content

Władze

ORGANY SPÓŁKI

WALNE ZGROMADZENIE

Ryszard Pacholik 

Wójt Gminy Kobierzyce

ZARZĄD

Konrad Żechałko

Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: 

Piotr Kopeć

Maria Prodeus

Rafał Krasicki

 

PROKURENT

Anna Oleśniewicz

Skip to content