Skip to content

Uchwały Rady Gminy

  1. Uchwała Rady Gminy Kobierzyce Nr XXIX/545/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie dopłat w latach 2021-2024 dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce.
  2. Uchwała Rady Gminy Kobierzyce Nr XXIX/544/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie dopłat dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce.

Uchwała dot. dopłaty

Zmiana uchwały z 2019 r.

  1. Uchwała Rady Gminy Kobierzyce Nr XXIX/545/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie dopłat w latach 2021-2024 dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce.
  2. Uchwała Rady Gminy Kobierzyce Nr XXIX/544/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie dopłat dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce.

Uchwała dot. dopłaty

Zmiana uchwały z 2019 r.

Skip to content