Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce nr. RINiŚ.0050.1.0071.2017