Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac remontowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac remontowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce

3. W postępowaniu złożono trzy oferty i zawarto umowę z trzema Wykonawcami:

Lp.Nazwa i adres wykonawcyCena ofertowa netto [zł]
1TECH-KAN Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski (lider konsorcjum)

 

Gać 71c, 55-200 Oława

511.630,00
2PWiK Sp. z o.o. w Bytomiu

 

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

577.140,00
2TERKAN sp. z o.o. sp.k.

 

ul. Trakt 31, 87-140 Chełmża

601.035,00