Zawarcie umów ramowych na dostawę armatury wodociągowej i kanalizacyjnej w okresie 12 miesięcy

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Zawarcie umów ramowych na dostawę armatury wodociągowej i kanalizacyjnej w okresie 12 miesięcy

3. W postępowaniu złożono trzy oferty i zawarto umowę z trzema Wykonawcami:

Lp.Nazwa i adres wykonawcyCena ofertowa netto [zł]
1GERPOL Instalacje Sp. z o.o. sp.k., ul. Parkowa 19, Mokronos Dolny

824.719,31

2POH WOD BUD Sp. z o.o. sp.k., Mazańcowice 57, 43-391 Jasienica

817.514,58

3WODAM S.C., Tyniec Mały, ul. Parkowa 4B, 55-040 Kobierzyce

717.057,54