Remont czterech pompowni ścieków sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Remont czterech pompowni ścieków sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce

3. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: PROINVEST Sp. z o.o. (na Zadania 1-3: oferta najkorzystniejsza; na Zadanie 4: jedyna złożona oferta);

4. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa netto [zł]

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

1

PRO-INVEST sp. z o.o.
ul. Kamińskiego 40
63-900 Rawicz

110.000,00

132.800,00

161.200,00

186.100,00

2

P&W sp. z o.o.
ul. Rakowa 48-50, Wrocław

149.000,00

209.000,00

229.000,00

brak oferty