Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Cieszyce oraz likwidacji istniejącej SUW

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Cieszyce oraz likwidacji istniejącej SUW

3. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: FUNAM Sp. z o.o. z ceną netto: 177.700,00 zł;

4. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty:

Nr ofertyNazwa i adres wykonawcyCena ofertowa netto [zł]
1ENVIROTECH sp. z o.o., Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 7

404.000,00

2BPBK sp. z o.o., Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok. 1

425.000,00

3NEXEN Technology sp. z o.o., Wrocław, ul. Odkrywców 55

284.000,00

4FUNAM sp. z o.o., Wrocław, ul. Mokronoska 2

177.700,00

5PHU PROT Jacek Wojciechowski, Leszno, ul. Zamenhoffa 61/8

248.000,00