Dostawa dwóch samochodów ciężarowych z zabudową specjalistyczną […]

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Dostawa dwóch samochodów ciężarowych z zabudową specjalistyczną dla brygad eksploatacji sieci

3. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę:

Auto Group Polska I sp. z o.o. sp. k, ul. Aleja Karkonoska 47, Wrocław, z ceną netto 187.900,00 zł (Zadanie A) i 140.400,00 zł (Zadanie B).

Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.