Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Magnoliowej i ul. Makowej w Kobierzycach

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Magnoliowej i ul. Makowej w Kobierzycach

3. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: PHUP „KAMEL” Justyna Soja z ceną netto: 67.750,00zł;

4. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena netto [zł]
1 ZUIB Tomasz Mijalski, Śliwice, ul. Wrocławska 23

95.180,00

2 KARAŚ Zbigniew Karaś, Wysoka, ul. Chabrowa 4

96.748,00

3 ELEKTROTIM SA, Wrocław, ul. Stargardzka 8

160.000,00

4 KRETKOP sp.j., Ścinawka Górna 63A

178.000,00

5 PHUP KAMEL Justyna Soja, Brzeg, ul. Łokietka 28/1

67.750,00

6 JSM – Instalacje sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 52

148.500,00