Wniosek o zawarcie umowy o dzierżawę zestawu wodomierzowego oraz zaopatrzenie w wodę