Skip to content

Wodociągi

SIEĆ WODOCIĄGOWA I POMPOWNIE WODY

Dobrze rozwinięta na terenie Gminy Kobierzyce sieć wodociągowa (11 km sieci magistralnej i 295 km sieci rozdzielczej; razem: 306,5 km- dane na dzień 31.12.2020) umożliwia korzystanie z usług dostawy wody niemalże 100 % ludności gminy. W latach 2020, 2021 wybudowano kolejny odcinek sieci magistralnej- rurociąg DN 500 od pompowni wody w Bielanach Wrocławskich do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o długości 5 560m.

KPWiK sukcesywnie, zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych oraz w miarę posiadanych środków finansowych rozbudowuje sieci na terenie Gminy. Działania te mają za zadanie głównie wspieranie dynamicznie rozwijającego się mieszkalnictwa.

Na terenie Gminy działają 2 pompownie wody. Pompownia wody w Bielanach Wrocławskich (w pobliżu zakładu CARGILL, CASTORAMA i autostrady A4) to strategiczny obiekt w aspekcie zaopatrzenie w wodę północnych rejonów Gminy oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych. Woda do pompowni tłoczona jest z sieci wrocławskiej. Pompownia jest aktualnie rozbudowywana. Planowana wydajność po rozbudowie ma wynosić 20 000 m3/d. Pompownia wody w m. Ślęza ma za zadanie poprawę zaopatrzenia w wodę obszarów Ślęzy, części Bielan Wrocławskich
i Wysokiej. W końcowej fazie realizacji jest pompownia w miejscowości Wysoka. To kolejne połączenie z siecią miejską Wrocławia. Pompownia w znaczący sposób  poprawi warunki zaopatrzenia w wodę
w tym rejonie gminy. W przyszłości planowane jest jeszcze trzecie połączenie w rejonie ul. Niebieskiej i Atramentowej w Bielanach Wrocławskich.

 

STACJE UZDATNIANIA WODY

Gmina Kobierzyce zaopatrywana jest w wodę w oparciu o własne źródła wód głębinowych oraz dostawę wody uzdatnionej z sytemu wodociągowego  m. Wrocławia.

Woda z sieci miejskiej m. Wrocławia dostarczana jest do północnych obszarów Gminy– głównie Bielan Wrocławskich oraz do obszaru strefy przemysłowej zlokalizowanej w Biskupicach Podgórnych.

Na terenie Gminy znajduje się siedem stacji uzdatniania wody.

Dobowa zdolność produkcyjna ujęć wody wynosi 13.680 m3/dobę przez co  wydajność maksymalna produkcyjna poszczególnych stacji wynosi:

  • SUW Biskupice Podgórne 195 m3/h
  • SUW Księginice                  53 m3/h
  • SUW Tyniec Mały     60 m3/h
  • SUW Krzyżowice 120 m3/h
  • SUW Kobierzyce     66 m3/h
  • SUW Cieszyce                   50 m3/h
  • SUW Tyniec nad Ślęzą 26 m3/h
Skip to content