Zakończona budowa jednej z kluczowych inwestycji – magistrali DN 500

Z wielką radością pragniemy Państwa poinformować, że w sierpniu 2021 KPWIK zakończyło budowę nowej magistrali DN 500 biegnącej od pompowni wody w Bielanach Wrocławskich do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych (ok. 5,5 km). To największe, najważniejsze i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie inwestycyjne w dotychczasowej działalności KPWiK.

Cały cykl budowlany (wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego, zapewnienie finansowania, realizacja prac w terenie) trwał nieco ponad 2,5 roku. Mając na uwadze fakt, że magistrala przebiegała miejscami po mocno zainwestowanych terenach, których właścicielem w większości jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, co spowodowało konieczność uzyskania wielu pozwoleń i decyzji, tempo realizacji należy uznać za absolutnie ekspresowe!

Wybudowana magistrala to z jednej strony możliwość dostarczenia większych ilości wody do strefy przemysłowej ale z drugiej to możliwość rozbudowy systemu przesyłu w głąb Gminy Kobierzyce (magistrala przesyła wodę dostarczaną z Wrocławia).

Zwiększenie możliwości dostawy dodatkowych ilości wód to jedno z kluczowych wyzwań dla Gminy i KPWiK, w szczególności w obliczu lawinowo rosnącego zapotrzebowania w wodę związanego z rozwojem przemysłu i mieszkalnictwa, zwiększeniem zużycia i deficytu w związku z globalnym wzrostem temperatur ale z drugiej strony stosunkowo niskich zasobów wód podziemnych na obszarze Gminy Kobierzyce. Przez nasz teren nie przepływają też żadne znaczące cieki, które mogłyby być źródłem zaopatrzenia w wodę.

Budowa magistrali wraz z równoległą rozbudową pompowni wody w Bielanach to niezwykle ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców Gminy, stąd tym bardziej cieszy nas, że możemy o fakcie zakończenia realizacji inwestycji Państwa poinformować.