Skażenie rzeki Odry a jakość wody pitnej na terenie gminy Kobierzyce

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami oraz Państwa niepokojem związanym z jakością wody w  kranach na terenie Gminy, uprzejmie informujemy, że woda dostarczana przez nasze przedsiębiorstwo jest całkowicie bezpieczna. Proszę pamiętać, ze źródłem dla zaopatrzenia w wodę Gminy Kobierzyce nie jest rzeka Odra.

System zaopatrzenia w wodę gminy Kobierzyce oparty jest na wodach podziemnych pochodzących ze struktur położonych 60-120 m pod ziemią oraz dla  północnej części  Gminy, głównie miejscowości Bielany Wrocławskie, Ślęza, Wysoka oraz Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych z sieci miejskiej Wrocławia. Woda podziemna jest uzdatniana i dostarczana mieszkańcom z 7 stacji uzdatniana wody  położonych w Tyńcu Małym, Biskupicach Podgórnych, Księginicach, Krzyżowicach, Cieszycach, Kobierzycach oraz w Tyńcu n/ Ślęzą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość wody jest regularnie kontrolowana przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną (Sanepid), który dokonuje oceny jakości badanej wody i jej przydatności do spożycia. Badania Sanepidu dotyczą zarówno wody ujmowanej na ujęciu, jak i wody uzdatnionej kierowanej do mieszkańców oraz wody w sieci wodociągowej w wielu punktach na terenie naszej Gminy.

Jeśli chodzi o jakość wody pochodzącą z Wrocławia cytujemy informację z oficjalnego komunikatu  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu w tym zakresie:

“W związku z ostatnimi doniesieniami o obecności substancji toksycznych w Odrze, informujemy, że w żaden sposób nie wpływa to na jakość wody, którą dostarczamy do kranów. Woda jest bezpieczna.”

“Woda, którą uzdatniamy pobierana jest z Oławy i Nysy Kłodzkiej, a nie z Odry. Zanim trafi do kranów przechodzi 10 różnych procesów oczyszczania, a nasze laboratorium w ciągu roku pobiera 10 tys. próbek i wykonuje 100 tys. analiz wody.”