Rozbudowa pompowni wody w Bielanach Wrocławskich

Równolegle z budową magistrali DN 500 prowadzona jest rozbudowa pompowni wody w Bielanach Wrocławskich. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów CARGILL oraz autostrady A4 pompownia jest rozbudowywana w celu zwiększenia możliwości poboru wody z Wrocławia.

Magistrala to nasza największa dotychczasowa inwestycja liniowa natomiast pompownia jest największym przedsięwzięciem kubaturowym. Szczegółowy opis wykonanych prac przedstawimy Państwu po zakończeniu realizacji natomiast w tym momencie, chcielibyśmy pokazać 2 krótkie filmy ilustrujące wielkość i skalę inwestycji. Oprócz zainstalowania kolejnych zespołów pompowych, zadanie obejmuje budowę 2 żelbetowych zbiorników wody czystej o łącznej pojemności użytkowej 3 400 m3 (dotychczas funkcjonujące 2 zbiorniki miały jedynie…400 m3 pojemności).