Remonty pompowni ścieków

W ciągu ostatnich 5 lat „sfera ściekowa” przeszła ogromną przemianę. Wybudowano nową OŚ w Kobierzycach, w takcie realizacji jest inwestycja polegająca na likwidacji OŚ w Pustkowie Żurawskim, wybudowano kanalizację w 11 miejscowościach Gminy a także wyremontowaliśmy wiele obiektów, których stan techniczny był zły. Jesteśmy bardzo dumni z remontu pompowni i chcemy zaprezentować Państwu kilka informacji w tym zakresie.

Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno-ściekowej. Przetłaczają ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej (ciśnieniowej). Niezawodność pracy systemów pompowych wpływa na sprawność całego systemu ściekowego. Głównymi nakładami przy transporcie ścieków są koszty energii elektrycznej na ich pompowanie oraz koszty obsługi sieci. Dążymy do tego, by pompownie ścieków były niezawodne i energooszczędne.

KPWiK posiada aktualnie w eksploatacji 94 pompownie ścieków sanitarnych.

Pompownie powstawały w różnych okresach czasu. 28 pompowni jest całkowicie nowych i zostały wykonane w ramach realizacji kontraktu związanego ze skanalizowaniem środkowej części Gminy Kobierzyce.

24 pompownie powstały w latach 2012-2013 i również są w dobrym stanie technicznym. Pompownie te znajdują się w południowej części gminy i obsługują zlewnię oczyszczalni ścieków w Pustowie Żurawskim.

KPWiK prowadzi systematycznie proces modernizacji i remontu pompowni. Podczas 5 lat eksploatacji dokonaliśmy 13 kompleksowych remontów. Cztery kolejne prowadzone są w br.

Niezależnie od ww. działań, remontujemy i wymieniamy pompy. W omawianym okresie 5 lat wymieniliśmy na nowe ok 17 zespołów pompowych oraz wyremontowaliśmy ok 56 szt.

Wszystkie nasze pompownie włączone są do centralnego systemu monitoringu, który pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych ale również zapobiegania poważniejszym awariom, poprzez uchwycenie momentu wymagającego podjęcia czynności eksploatacyjnych. Dzięki wszystkim ww. działaniom stan techniczny pompowni jest w chwili obecnej dobry i w dalszym ciągu ulega poprawie.