Nowa taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.05.2021 r. została wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzja nr WR.RZT.70.203.2021 zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 01.06.2021 r.

Dotychczasowa taryfa obowiązuje do dnia 31.05.2021 r .

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w dniu 21 maja 2021 r.  na sesji Rady Gminy Kobierzyce uchwalono dopłaty dla wybranych grup taryfowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  Wobec tego po uwzględnieniu przedmiotowej dopłaty ceny dla wybranych grup taryfowych będą kształtować się następująco:

CENA WODY

Termin obowiązywania dopłatyCena brutto  za 1m³ wody dla grup taryfowych W1,W1R, W2, W2R, W4, W5, W6, W6R, W7, W7R  zgodnie z zatwierdzoną taryfąWysokość dopłaty bruttoCena brutto za 1m³ wody dla  grup taryfowych W1,W1R, W2, W2R,W4, W5, W6, W6R, W7, W7R  po uwzględnieniu dopłaty
01.06.2021 – 31.05.2022 r.4,91 zł1,10 zł3,81 zł
01.06.2022 – 31.05.2023 r.5,08 zł1,08 zł4,00 zł
01.06.2023 – 31.05.2024 r.5,08 zł0,88 zł4,20 zł

 

CENA ŚCIEKI

Termin obowiązywania dopłatyCena brutto  za 1m³ ścieków dla grup taryfowych S1,S2, S3, S4, S13 zgodnie z zatwierdzoną taryfąWysokość dopłaty bruttoCena brutto za 1m3 ścieków dla  grup taryfowych S1,S2, S3, S4, S13  po uwzględnieniu dopłaty
01.06.2021 – 31.05.2022 r.10,12 zł2,26 zł7,86 zł
01.06.2022 – 31.05.2023 r.10,12 zł1,87 zł8,25 zł
01.06.2023 – 31.05.2024 r.10,31 zł1,65 zł8,66 zł

 

Biorąc pod uwagę powyższą Uchwałę, dla gospodarstw domowych (poza poborem wody do celów podlewania przydomowych terenów zielonych ) aktualna cena nie ulega zmianie, aż do 31.05.2022 r.

Ceny i stawki opłat dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków poniżej.

Przypominamy, że zmiana taryfy nie wiąże się ze zmianą obowiązujących umów.

Komunikat opracowano na podstawie aktualnej Taryfy oraz Uchwały Rady Gminy o dopłatach do wybranych grup odbiorców. Zarówno Taryfa jak i Uchwała Rady Gminy, może ulec zmianie w trybie przewidzianym przez przepisy szczególne.

 

Pliki do pobrania:

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Pobierz dokument

Ceny i stawki opłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków Pobierz dokument

Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach Pobierz dokument