Deficyty wody

Szanowni Państwo,

Klienci Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,

W nawiązaniu i w ślad za pismem, które otrzymaliśmy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (MPWiK SA) przekazujemy najważniejsze informacje z ww. korespondencji mające wpływ na zaopatrzenie w wodę na terenie naszej Gminy.

MPWiK zwraca uwagę, że na jej aktualne zdolności produkcyjne mają w pływ 3 zasadnicze czynniki:

  • Znaczący wzrost liczby mieszkańców (uchodźców z Ukrainy) zarówno na terenie Wrocławia jak i na terenie całej aglomeracji, do której dostarczana jest woda,
  • Zmiany klimatyczne,
  • Prowadzone aktualnie przez MPWiK prace remontowe, inwestycyjne i eksploatacyjne, które w konsekwencji i w perspektywie 2, 3 lat mają doprowadzić do wzrostu potencjału produkcyjnego.

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku. Poza bezmiarem zniszczeń i tragedii ludności cywilnej, konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę jest największy w Europie kryzys uchodźczy po II wojnie światowej. Do Polski przyjechało w ostatnim czasie ponad 3 mln osób. Z tego około 100 tys. trafiło do stolicy Dolnego Śląska, a kolejne 100 tys. zostało rozlokowanych w gminach ościennych Wrocławia. Dwieście tysięcy osób to liczba mieszkańców miasta średniej wielkości jak Częstochowa, Radom czy Rzeszów.

Tak nagły, nieplanowany napływ ludności ma istotny wpływ na funkcjonowanie Wrocławia. Jednym z głównych elementów potrzeb miasta jest zapewnienie przez MPWiK SA bieżących dostaw wody dla wszystkich Klientów. W ostatnich tygodniach notowany jest bardzo poważny wzrost poboru wody, zbliżający się chwilami do maksimum obecnych zdolności produkcyjnych MPWiK. Aby zwiększyć zdolności produkcyjne realizowany jest duży program inwestycyjny.

Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację geopolityczną i nadchodzący okres letni, w którym zazwyczaj obserwowane jest zwiększone zapotrzebowanie na wodę, szczególnie w okresie upałów i suszy, MPWiK informuje, że mogą wystąpić czasowe trudności z zaspokojeniem w 100% popytu na wodę.

Z uwagi na fakt, że ponad 50% wody dostarczanej do naszych Klientów na terenie Gminy Kobierzyce pochodzi z kierunku wrocławskiego, powyżej przedstawione informacje mają wpływ na sytuację zaopatrzenia w wodę na naszym obszarze.

KPWiK i Urząd Gminy Kobierzyce prowadzą systematyczne działania mające na celu wzrost bezpieczeństwa dostawy wody. W ramach powyższego, została zmodernizowana i rozbudowana pompownia wody w Bielanach Wrocławskich oraz kończona jest (planowany termin zakończenia: czerwiec 2022) budowa nowej pompowni wody w m. Wysoka. Obie pompownie bazują na wodzie pozyskiwanej z Wrocławia. W kontekście opisywanej sytuacji najistotniejszą kwestią jest zwiększenie posiadanej zdolności retencyjnej wody. W ramach obydwu opisywanych inwestycji pojemność retencyjna wzrośnie z 400 m3 do 3 700 m3.

W okresie letnim nie planujemy żadnych prac mogących ograniczyć zdolności produkcyjne naszych ujęć i stacji uzdatniania wody. Będą one przygotowane do produkcji z maksymalnymi wydajnościami.

Niezależnie od powyższego zwracamy się do Państwa o podjęcie indywidualnych działań mających na celu ograniczenie i oszczędzanie wody. Działania te wpłyną pozytywnie na zmniejszenie ewentualnego deficytu wody i będzie jednocześnie działaniem proekologicznym.

Pamiętajmy, że woda jest niezbędna do życia i funkcjonowania ludzi ale też w wielu obszarach świata a nawet w Polsce jest dobrem, o które należy wyjątkowo dbać. Postępujące zmiany klimatyczne pogarszają niestety tę sytuację.

Zwracamy się również z prośbą o ograniczenie podlewania ogrodów i trawników. Liczymy, że wspólne działania wszystkich podmiotów przyniosą pożądane efekty i sezon letni przejdziemy minimalizując kłopoty.