Co nowego w inwestycjach sieci wod-kan?

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad uzgadnianiem dokumentacji projektowej dla 9 zadań inwestycyjnych, wyłonionych wśród wniosków mieszkańców Gminy o rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, które wpłynęły do naszego Przedsiębiorstwa. Planowany termin realizacji zamierzenia budowlanego: lata 2022 – 2023.

 

ZADANIE 1

Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej De 160 w Tyńcu nad Ślęzą  w ul. Sosnowej (dz. nr 197), działce nr 282 wraz ze spięciem sieci w ul. Wrocławskiej i Szkolnej –  gmina  Kobierzyce.

ZADANIE 2

Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej De 160 w dz.126/15 w ul. Poziomkowej w Domasławiu –  gmina  Kobierzyce

ZADANIE 3

Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej De160 w ul. Owocowej (dz.117 dr) w Dobkowicach –  gmina  Kobierzyce

ZADANIE 4

Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej De 160  w ul. Rumiankowej (dz. nr 174/6), ul.  Borówkowej (174) w Księginicach-  gmina  Kobierzyce.

ZADANIE 5

Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej De 160 i kanalizacji sanitarnej D=0,2m w ul. Akacjowej (dz. nr 16/2dr) wraz ze spięciem z istniejącą siecią w ul. Spacerowej w Księginicach – gmina Kobierzyce

ZADANIE 6

Opracowanie projektu przebudowy fragmentu sieci De 160 w ul. Lipowej (dz. nr 58/4) w Królikowicach – gmina Kobierzyce

ZADANIE 7

Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w ul. Sezamkowej (dz. nr 25/30) w Pełczycach

ZADANIE 8

Opracowanie projektu rozbudowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej (dz. nr 132/1) w Pełczycach –  gmina Kobierzyce

ZADANIE 9

Opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze nr 141 w miejscowości Owsianka  –  gmina  Kobierzyce

 

Trwa realizacja zadania polegającego na przesyle ścieków z byłej oczyszczalni w Pustkowie Żurawskim do oczyszczalni w Pełczycach. Aktualnie wykonano ponad 60% inwestycji w tym przecisk pod drogą krajową nr 8 nieopodal LEONI KABEL. Większość robót wykonywana jest metodą bezwykopową, co znacząco zmniejsza uciążliwość prowadzonych prac.

Zakończono budowę sieci wodociągowej PEHD De 160 w ul. Wiosennej i Słonecznej w Pustkowie Żurawskim. Teren został przywrócony do stanu pierwotnego.

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej w Kobierzycach. Zainteresowani wpięciem do kanalizacji mogą już składać wnioski do KPWiK o warunki techniczne przyłączenia.