5 lat wymian wodomierzy przez KPWIK

Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność 01.04.2016 roku i już w pierwszym okresie podjęliśmy działania zmierzające do poprawy jakości gospodarki wodomierzowej na terenie Gminy Kobierzyce.

Pierwsze kontrole wodomierzy w Dobkowicach i Damianowicach wykazały, że gospodarka wodomierzowa na terenie Gminy nie odpowiada współczesnym standardom i niezbędne są szybkie przedsięwzięcia zmierzające do wymiany istniejących wodomierzy.

1 sierpnia 2016 roku rozpoczęliśmy pilotażowy program mający na celu sprawdzenie funkcjonowania wodomierzy objętościowych oraz wodomierzy ultradźwiękowych . Po zamontowaniu 24 wodomierzy objętościowych – DN15 i DN20 o różnych parametrach oraz 20 wodomierzy ultradźwiękowych DN20, obserwowaliśmy ich wskazania jak również testowaliśmy częstotliwość sygnału radiowego oraz różnego rodzaju alarmów i pozostałych danych, które mogą być generowane przez wodomierze. Po okresie 2 miesięcy pilotażowego programu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu wymiany wodomierzy na terenie całej gminy Kobierzyce tak aby dotychczas zainstalowane wodomierze z odczytem tradycyjnym wymienić na nowe wodomierze z odczytem radiowym. Takie rozwiązanie miało na celu przede wszystkim zapewnienie prawidłowego i dokładnego odczytu wodomierzy co stanowi podstawę do wzajemnych rozliczeń za świadczone przez nasze przedsiębiorstwo usługi, zapewnienie możliwości odczytu wodomierzy bez konieczności wchodzenia na poszczególne posesje. Oprócz dokładności odczytu dodatkowym atutem tego typu urządzeń jest również generowanie innych przydatnych informacji pozwalających na wykrycie różnych nieprawidłowości takich jak: ingerencja w urządzenie przy pomocy magnesu, wyciek na instalacji wewnętrznej odbiorcy, suchobieg, zatrzymanie pracy wodomierza, stan baterii czy przepływ wsteczny. Nowo zamontowane wodomierze posiadają również bardzo niski próg rozruchu co umożliwia dokładny pomiar zużywanej wody. W rzeczywistości oznacza to możliwość opomiarowania zużytej wody np. w wyniku cieknącej spłuczki w toalecie czy kapiącego kranu.

Przy wyborze nowych wodomierzy kierowaliśmy się głównie współczynnikiem dokładności R pracy wodomierza, który jest wyrażony stosunkiem ciągłego strumienia objętościowego Q3 do minimalnego strumienia objętościowego Q1, im większa wartość współczynnika R tym wodomierz jest dokładniejszy, rodzajem komunikacji radiowej, wykonaniem materiałowym korpusu wodomierzy, szybkością nadawania sygnału radiowego jako czynnik bezpośrednio wpływający na wydajność i jakość odczytów zdalnych metodą drive-by, ceną produktu, dostępnością kompleksowej i jednorodnie jakościowej oferty w całym zakresie średnic, pozycją montażu oraz gabarytami oferowanych wodomierzy.

Po realizacji pilotażowego programu przystąpiliśmy do wymiany wodomierzy w Królikowicach, Jaszowicach i Rolantowicach .

W 2017 roku wymieniliśmy ok. 1600 wodomierzy (Bielany Wrocławskie oraz część Ślęzy) i takie wysokie wyniki osiągaliśmy również w kolejnych latach. Niestety tempo bieżących wymian w 2020 roku zostało zahamowane pandemią wirusa SARS CoV-2. Nowy planowany termin zakończenia wymian wszystkich wodomierzy na urządzenia nowej generacji w całej Gminie to 30.06.2022 roku. Biorąc pod uwagę fachowość i profesjonalizm naszych pracowników oraz ich zaangażowanie w wykonywanych przez siebie obowiązkach jesteśmy przekonani, że cel ten zostanie osiągnięty w zamierzonym czasie.

W 2021 roku wymieniliśmy wodomierze w następujących miejscowościach: Krzyżowice, Nowiny, Bąki, Owsianka oraz w części Wierzbic a od 26 lipca 2021 r. rozpoczęliśmy wymianę w Żurawicach.

Obecnie na terenie Gminy Kobierzyce zamontowanych jest 6317 nowych wodomierzy radiowych a docelowo planowany jest montaż ok. 8000 szt.